SELENGGARA

MEMBAIKPULIH SISTEM BEKALAN AIR DI NEGERI KEDAH SECARA KOMPREHENSIF UNTUK JANGKAMASA  50 TAHUN.